Procesautomatisering

Digitalisering langs de hele waardeketen

Benut het volledige potentieel van de digitalisering van uw installaties en behaal voordelen door procesautomatisering met onze knowhow.

In de procesindustrie worden materiaal- en energiestromen beheerst, zodat de procedurele processen in de gewenste vorm kunnen verlopen. EQOS Energie automatiseert deze processen en beschikt tegelijkertijd over een brede technologische kennis en projectervaring, onder meer op de volgende gebieden:

  • Energieproductie, b.v. vervangende brandstoffen en biomassacentrales
  • Chemische en petrochemische industrie, bv. raffinaderijen en oliefabrieken
  • Opslag en vervoer, b.v. tankparken, silo’s en overslagplaatsen
  • Waterbeheer, b.v. drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering en rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • Productie en verwerking van levensmiddelen, b.v. gistfabrieken en brouwerijen

In het kader van de procesautomatisering is het onze taak u te ondersteunen bij de bouw van nieuwe installaties en bij omschakelingsmaatregelen tijdens de lopende exploitatie. Samen bepalen we de doelstellingen en de randvoorwaarden. Voor ons begint een consequente digitalisering bij de planning en strekt zich uit tot de programmering, installatie en inbedrijfstelling, en ten slotte tot de service. Wat de toekomstige digitalisering betreft, bereiden wij uw installaties voor op aansluiting op systemen van derden en ondersteunen wij actief de invoering van ERP-interfaces of voorspellend onderhoud. Wij verlenen onze diensten in de gehele waardeketen en staan uiteraard ook na de voltooiing van het project aan uw zijde.

Met de succesvolle certificering volgens VCA** hebben wij bewezen dat wij ons ook in risicovolle installaties veilig kunnen bewegen en de arbeidsveiligheid totaal naleven.

Uw voordelen in procesautomatisering bij ons

Onafhankelijk van fabrikanten en systeemleveranciers

Hooggekwalificeerd en ervaren eigen personeel

Brancheoverschrijdende ervaring in projectbeheer

Siemens Solution Partnerschaft PCS7 en Safety Specialist

Bekroond als WHG Fachbetrieb
WHG Fachbetrieb

Competentie in EngineeringProgrammering van procesregelsystemenOnderweg voor klanten wereldwijdDienstverlening heeft de hoogste prioriteit

EQOS Engineering

Competentie in Engineering

Wij plannen voor u, onafhankelijk van de fabrikant, de tracering en de kabeltracés, de instrumentatie, de schakelapparatuur en de programmavolgorde. Van P&ID tot EPLAN P8-documentatie voor schakelinstallatie, wij plannen en creëren uw elektrotechnische documentatie. Wij houden de Europese richtlijnen, normen en wetten steeds nauwlettend in het oog.

Onze ervaring met het opstellen van een HAZOP-studie en het beoordelen van de na te leven wetgeving zal u ten goede komen. Vanaf het begin van het project ondersteunen wij u niet alleen bij het bepalen van het te bereiken beschermingsniveau, maar nemen wij ook de planning en validatie op ons. Met onze deskundigheid op het gebied van procesbeheersing en automatiseringstechniek, explosiebeveiliging, de wet op de waterhuishouding, de ijkwet en de federale wet op de emmissiebeheersing leveren wij een belangrijke bijdrage tot de goedkeuring van uw installatie.

Rekening houdend met HAZOP, ontwerpen en valideren wij uw SIL-circuits. Uiteraard werken wij nauw samen met andere vaklui en coördineren wij de werkzaamheden ter plaatse om wederzijdse risico's uit te sluiten. Dus van generatorbeveiliging tot temperatuurregeling over alle spanningsniveaus, bij ons bent u in goede handen. Profiteer van onze jarenlange ervaring in projectmanagement en laat uw elektrotechniek bedrijfsklaar opleveren. Wij werken zowel volgens het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) als volgens de Duitse procedures voor bouwcontracten (VOB).

EQOS procesregelsystemen

Programmering van procesregelsystemen

In de procesregeltechniek kunt u vertrouwen op onze Siemens-gecertificeerde programmeurs. Als Siemens Solution Partner op het gebied van procesautomatisering zijn wij bedreven in PCS 7 om uw toepassing veilig te implementeren. Wij hechten ook veel belang aan visualisatie. Op die manier behoudt uw installatieverantwoordelijke te allen tijde het overzicht en de controle over de lopende processen. Hiervoor vertrouwen onze automatiseringsingenieurs op WinCC. Natuurlijk zijn wij even vertrouwd met kleinere systemen zoals individuele besturingen of HMI's en werken wij onafhankelijk van fabrikanten.

Voor toepassingen met gedecentraliseerde structuren doen wij een beroep op telebesturingstechnologie. Altijd met een waakzaam oog op cyberveiligheid natuurlijk. In het segment energie-opwekking lossen wij uw problemen met belastingsbeheer en teruglevering op met behulp van EZA-besturingen.

EQOS wereldwijde inbedrijfstelling

Onderweg voor klanten wereldwijd

Alleen collega's die op de hoogte zijn gebracht van de risico's uit de projectgebonden risicobeoordeling en die een actueel SCC**-pas hebben, werken aan uw apparatuur. Wij bewijzen u elke dag opnieuw een tijdige voltooiing met behoud van een zeer hoog niveau van veiligheid en gezondheid op het werk. Van de bouw van een schakelkamer, over tracering en bekabeling, tot instrumentatie - wij doen het werk voor u ter plaatse.

Onze automatiseringsingenieurs begeleiden u wereldwijd tijdens de koude en warme inbedrijfstelling. Pas dan, wanneer de laatste regeling naar uw volle tevredenheid is uitgevoerd en uw systeem volledig draait, vertrekken onze experts weer.

EQOS Kwaliteit van de dienst

Dienstverlening heeft de hoogste prioriteit

Hebt u een concept nodig voor de planning van terugkerende inspecties en onderhoudscycli? Geen probleem. Als het nodig is, staan wij de klok rond voor u klaar. Alle soorten praktijktests maken ook deel uit van ons dienstenpakket voor procesautomatisering: Van de beveiliging van generatoren, tot die van uw veiligheidsuitrusting, tot die van vaste elektrische installaties. Als uw noodsysteem periodiek door de TÜV moet worden gekeurd, bereiden wij uw systeem daar graag op voor en begeleiden wij de keuring.

Mocht u snel hulp nodig hebben in geval van een storing, dan kunnen wij snelle en betrouwbare ondersteuning bieden via toegang tot onderhoud op afstand, beveiligd door Cyber-Security.

En als uw installatie op leeftijd is, stellen wij graag een retrofit-concept op om de levensduur van uw installatie optimaal te verlengen en deze weer op de nieuwste stand van de techniek te brengen.

Laatste nieuws

05.09.2023

ULTRANET: EQOS Energie implements innovative electricity highway for green energy

TransnetBW awards contract worth around EUR 9 million | EQOS Energie convinced the client with a high-quality concept and reliable project handling | Innovative electricity highway is a central element in the implementation of the energy transformation

meer lezen »
12.07.2023

Stability and safety: EQOS Energie reinforces transmission network for the energy transformation

The Engineering profit center of EQOS Energie makes a key contribution to strengthening the transmission network in Lower Saxony and North Rhine-Westphalia: Specifically, this involves the replacement construction of a 380-kV power line between Dollern and Ovenstädt, the so-called “Elbe-Lippe Line North”. The new line construction will follow the course of the existing line route,...

meer lezen »
15.06.2023

New overhead line installation vehicle for Railway Technology division of EQOS Energie

The vehicle combines maximum performance with the highest safety standards | Used for installations, maintenance and servicing of catenary line systems | Modern machinery ensures quality leadership in climate-friendly expansion of energy-related railway infrastructure

meer lezen »

Wilt u meer weten, documentatie aanvragen of een offerte ontvangen?