Engineering

De ommekeer op energiegebied begint met de juiste planning

Wij ontwikkelen en bouwen uw gebouwen, plannen uw projecten en beheren uw eigendommen.

Moderne telecommunicatie, geavanceerde verkeerssystemen en geoptimaliseerde energiedistributie vereisen een performante infrastructuur – die wij graag voor u plannen. Onze engineering vormt de basis van al deze projecten en biedt u zekerheid. Want: Wij investeren in de nieuwste software en de ontwikkeling van ons personeel, en wij optimaliseren voortdurend onze lopende processen.

Bijna 100 technische medewerkers houden zich bezig met planning en structurele ontwerptaken, assemblageprocedures, haalbaarheidsstudies en tracering, vastgoedbeheer, budgettering, projectontwikkeling en -processen, alternatieve concepten, alsmede ingenieursdiensten in alle fasen over de grenzen heen op verschillende locaties.

Ook u kunt uw projecten aan ons toevertrouwen.

Uw voordelen bij engineering met ons

Hooggekwalificeerd en ervaren eigen personeel

Alle
dienstfasen
uit één hand

Snelle oplossingen
door eigen softwareontwikkeling

Flexibel en
tastbaar door klantnabijheid

Vaste,
verantwoordelijke contactpersonen

Goed doordachte leidingsplanning voor uw projectStatica en constructie uit één handWij nemen het beheer van uw eigendom overProfessioneel werken met eigen software

EQOS leidingsplanning

Goed doordachte leidingsplanning voor uw project

Bent u uw leidingnetwerk aan het uitbreiden of upgraden? Ons ervaren team in planning, tekenen en meten begeleidt en ondersteunt u in alle fasen. Wij zijn voor u actief op het gebied van ruimtelijke ordening, planologische goedkeuring, uitvoeringsplanning of bij de uitvoering en herziening van bouwwerken. Wij staan niet alleen aan uw zijde tijdens de bouw, maar ook bij de voorbereiding van toelichtende rapporten of discussiebijeenkomsten en voorlichtingsevenementen voor burgers.

Onze diensten zijn speciaal afgestemd op uw behoeften en projecten. U kunt ook profiteren van onze verdere knowhow op de volgende gebieden:

 • Uitgebreide traceringsdiensten in het nieuwe en bestaande netwerk
 • Mechanische berekeningen voor alle soorten kabel, ook voor hoge temperatuurkabels
 • Invloed- en emissiebeschermingsberekeningen
 • Voorbereiding van profiel-, terrein-, eigendoms- en toegangsplannen, bos- en hellingplannen, alsmede plannen voor ecologisch bosbeheervoorzieningen
 • Uitgebreide ontwikkelingsportefeuille, bijv. masttypes en bijbehorende masttypeschema's, diagonaalprofielen, mastlocatieschetsen, steile aansluit- en verdraaiingsconcepten, fasenrouting of geleidervolgordeschema's
 • 3D -visualisatie
 • Opname van alle essentiële informatie in het GIS
 • Alle soorten landmeetkundige werkzaamheden
 • Technische ondersteuning tijdens de bouw

EQOS Energie Engineering statica constructie

Statica en constructie uit één hand

Onze ervaren bouwkundig ingenieurs en ontwerpers staan te popelen om uw uitdaging aan te gaan. Wij bieden u graag deskundige ondersteuning bij alles wat met statica en constructie te maken heeft. Of het nu gaat om conditiebeoordeling of statische herberekening, renovatieconcepten of nieuwe ontwikkeling van verbindingen; onze engineering biedt u het volledige portfolio.

Een uittreksel van ons aanbod:

 • Ontwikkeling van bovenleidingstangen en speciale masten, alsmede van mobiele radiotorens en antennemasten
 • Statische herberekening van bestaande masten incl. hun renovatie-uitwerking
 • Volledig probabilistisch onderzoek van masten en hun funderingen
 • Individuele oplossingen voor speciale gebieden en voor standaard- en speciale funderingen
 • Ontwikkeling en ontwerp van tijdelijke structuren, interferentiestaven en portalen
 • Werkplaatstekeningen in 2D en 3D
 • Planning van bekistingen en wapening, alsmede verankerings- en renovatieconcepten
 • Technische ondersteuning tijdens de bouw
 • Volledige lasbewaking en niet-destructief magnetisch deeltjesonderzoek
 • Haalbaarheids- en vergelijkende studies

eigendom

Wij nemen het beheer van uw eigendom over

Heeft uw project gevolgen voor derden? EQOS Energie neemt de volledige communicatie met de autoriteiten over, inclusief de onderhandelingen met de betrokken partijen. Dit omvat enerzijds het verkrijgen van goedkeuringen van autoriteiten en instellingen, en anderzijds de aanvraag en de begeleiding tot aan de inschrijving in het kadaster. Anderzijds omvat het ook het onderzoek rond percelen, eigendom, huur en gebruik en belastbare adressen, alsmede de gehele contractuele afhandeling.

Verder ondersteunen wij u onder meer op de volgende gebieden:

 • Opstelling van aanvraagdocumenten overeenkomstig § 9 van de wet inzake de aanpassing van het kadaster (Grundbuchbereinigungsgesetz)
 • Overzicht van kadastrale gegevens tot en met afdeling II
 • Vaststelling van schadevergoedingsbedragen alsmede rechten van getroffen derden en de eigen rechten van de cliënt, alsmede
 • Voorbereiding van contractuele documenten zoals erfdienstbaarheid, vergoeding, bouwvergunning
 • Onderhandeling met eigenaar en huurder
 • Structurering van de opbrengsten van certificeringen en kennisgevingen van registratie
 • Beheer van de ondergrond en planning van toegangswegen
 • Regeling van de schade aan vloeren
EQOS Engineering software

Professioneel werken met eigen software

Complexe projecten hebben specifieke eisen. Om u het beste resultaat te kunnen geven, werken wij met software die door onze eigen applicatieontwikkelaars is ontworpen. Kent u ons constructie-analyseprogramma Turrix al, dat wij ter beschikking stellen van de markt? Daarnaast gebruiken wij intern het FIMS3-programma voor de planning van leidingtracés en de DIMS-databank voor onderhandelingen met eigenaars.

Turrix

EQOS Turrix

Met het efficiënte constructieberekeningsprogramma Turrix kunt u alle ingevoerde gegevens in de 3D-weergave weergeven. Door te kantelen, te draaien of in te zoomen kan elk deel van het systeem nauwkeurig worden weergegeven. Bovendien is zowel de controle van het gehele systeem als de weergave van de kniklijn in 3D mogelijk.

Welke troeven biedt Turrix u:

 • Verbeterde controle door 3D-weergave van alle ingevoerde gegevens
 • Snelle bewerking en latere wijziging van de masten mogelijk
 • Belastingsgeneratie van aanbouwdelen zoals mobiele radiosystemen en volgens DIN EN 504341 en Niemann
 • Snelle rekenkern
 • Dimensionering volgens DIN EN 50341
 • Flexibele generatie van het uitvoerdocument
 • Aanmaken van de systeemtekening in .dxf formaat
 • Dimensionering van hoekpaalversterkingen
 • Berekening van het omhullende diagram van de gewichtsoverspanningen als functie van de lijnhoeken
 • Controleren van elektriscje afstanden
 • Aanpassing aan de omstandigheden van de structuur, zoals verbouwingen

FIMS3

EQOS software FIMS

Met FIMS3, hebben we het perfecte overzicht bij het plannen van kabeltrajecten. Dankzij een uitstekende visuele controle van de ingevoerde gegevens is het voor ons gemakkelijk om meerdere afspansecties of alternatieve leidingvarianten te plannen. Alle kabelmechanische berekeningen zijn mogelijk met zowel laser- als gevectoriseerde gegevens.

Welke troeven biedt FIMS3 u:

 • Eenvoudige visuele controle van de ingevoerde gegevens mogelijk
 • Uitgebreide bepaling van afstanden, zoals interne afstanden en afstanden tot parallelle lijnen, radiostraalverbindingen en windturbines
 • Opmaak van profiel- en terreinplannen en diagonale profielen als dxf-bestand
 • Ondersteuning van exacte mastgeometrieën voor interne spatiëring en visualisatie
 • Berekening van vegetatiecontourlijnen
 • Veel interfaces naar commercieel verkrijgbare programma's beschikbaar
 • Uitgebreide uitgaven als pdf-bestand

DIMS

De databasetoepassing DIMS stelt ons in staat de betrokken percelen, vergoedingen en erfdienstbaarheden voor de aanleg en ontmanteling van bovengrondse leidingen te beheren. Naast de uitgifte van lijsten van aangekochte gronden en diverse evaluaties, verzorgen wij alle correspondentie met eigenaars en andere instanties via DIMS.

Welke troeven biedt DIMS u:

 • Importeren van percelen, kadasters, eigenaars en kadastrale gegevens incl. deel II uit ALKIS/ALB-gegevens
 • • Interfaces voor Civil3D, QGIS, AutoCAD, SCOUP en GEOGraf
 • Importeren en exporteren van gegevens met handmatige kolomselectie in Excel
 • Bestelnummers, eigenaarsnummers en bladsecties kunnen in het project worden geïmporteerd via Excel-bestandsformaten of handmatig worden toegewezen
 • Genereren van documenten en seriebrieven via query's uit de database
 • Snel overzicht van onderhandelingsstatus en correspondentie via tabellen met aanpasbare kolommen en categorieën
 • Nummers van eigenaars en persoonlijke gegevens gekoppeld aan adresboek, waardoor duplicaten kunnen worden samengevoegd
 • Gedetailleerde zoekfuncties maken het gemakkelijker om gegevensrecords te vinden
 • Personen en percelen kunnen worden bewerkt door groepswijziging

Laatste nieuws

16.03.2023

Turnkey solution for the substation upgrade: Record commission for the Energy Technology division of EQOS Energie

New substation for Bischofsheim and Ginsheim-Gustavsburg network area | Commission volume in the double-digit millions | EQOS concept provides a boost in quality and enables flexible solutions

meer lezen »
09.03.2023

EQOS Energie strengthens supply certainty in Wiesbaden with substation modernisation

Bierstadt substation is being remodeled during ongoing operations | Remodeling will provide higher network capacity and efficiency increase | EQOS Energie convinced the client with a broad service spectrum and turnkey solutions

meer lezen »
03.03.2023

Occupational safety: EQOS Energie attains “Level 4 Proactive” SCL certification

Company demonstrates second highest SCL occupational safety standard | Certification was previously only awarded to two companies in the entire industry | EQOS Energie obtains 3-year certification for safety culture in overhead line construction

meer lezen »

Wilt u meer weten, documentatie aanvragen of een offerte ontvangen?